BÀN TAY CHÚA – VÀI LỜI VỚI CÁC BẬC CẦM QUYỀN

6/9/2016 7:55:45 PM

BÀN TAY CHÚA – VÀI LỜI VỚI CÁC BẬC CẦM QUYỀN

 

LCV - "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình." (Rô ma 13:1-2)

 

- Nhiều người gọi điện hỏi: Là một người con của Chúa, thì anh có chính kiến gì trước sự ô nhiễm biển, làm chết nhiều cá tại 4 tỉnh Miền Trung nói riêng và phương cách lãnh đạo của chính quyền tại quê hương hôm nay?

- Nói đến đề tài CHÍNH TRỊ trong giai đoạn này rất nhạy cảm, nhất là trong địa vị là người được Chúa chọn và Hội Thánh trao Quyền chìa khóa (Giăng 20:23). Tuy nhiên tôi cần xác định đề tài này căn bản dựa trên Thánh kinh nói về Thần quyền và Thế quyền như sau:

Ngay từ khi bắt đầu Sáng tạo Chúa đã lập ra và ban cho tạo vật hai phương tiện để họ biết sống đúng với mục đích mà Chúa đã tạo dựng lên họ. Cụ thể là PHƯƠNG TIỆN ÂN ĐIỂN & PHƯƠNG TIỆN LUẬT PHÁP. Song song đó Chúa đã thiết lập vai trò quản trị cho hai phượng tiện đó bằng hai thiên chức: Thi hành Ân Điển, và Thi Hành luật pháp. Cụ thể là Hàng ngũ Giáo Phẩm và Các bậc Cầm quyền của một quốc gia.

Vai trò của Hàng Ngũ Giáo Phẩm Cơ đốc giáo là để thi hành ÂN ĐIỂN. Bằng cách cảnh báo, chỉ rõ tội lỗi của tội nhân và cái giá phải chịu trong cơn thịnh lộ của Chúa, đến khi tội nhân được Lời của Chúa nhập thể và Chúa Thánh Linh hành động khiến họ có đức tin để đón nhận sự tha thứ của Chúa, qua đó họ được cứu khỏi sự trầm diệt trong cơn thịnh lộ của Thiên Chúa. Đây là thiên chức vô cùng đặc biệt và là cao hết trên tất cả các chức việc khác mà Chúa đã lựa trọn trong ngàn người để chọn một người và Ngài trao thẩm Quyền chìa khóa để họ thi hành sứ mạng cứu tội nhân trong Danh Chúa! Vì thế những người này phải là công dân nước trời đã được chúa ấn chứng “nầy là con yêu dấu của ta, làm đẹp lòng ta mọi đàng” qua phép Báp-tem và trải nghiệm trong sự sống của Chúa! (Giăng 20; Mathew 18,28 v.v…)

Vai trò của các bậc cầm quyền (lãnh đạo quốc gia). Nhằm mục đích thi hành LUẬT PHÁP. Bằng cách tuyệt đối trung thành luật pháp trên căn bản Hiến Pháp của quốc gia: “Công dân được làm những gì pháp luật không cấm, còn cơ quan công quyền chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.” Như vậy bất kể ai có công đều đượng thưởng và cố tội đều phải chịu hình phạt theo luật đã định, không miễn trừ ai. Vì thế mà các thể chế chính quyền trên thế giới đều do Chúa lập ra để thi hành Luật pháp cho việc duy trì trật tự của Hoàn vũ. (Giăng 19:10-11; Roma 13:1-7 v.v…). Với vai trò thi hành Luật Pháp, Chúa có thể tuyển chọn trong bất cứ ai, hoăc điều gì mà là tạo vật do chính Chúa dựng lên, để thực thi Luật Pháp của Ngài trên Hòa Vũ một cách công bình chính trực theo trật tự cùa Ngài đã định!

Mục đích Chúa thiết định lên hai phương tiện này, là để bày tỏ quyền năng trên nền tảng THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Vì đó Ân Điển phải đến trước để cánh báo, chỉ rõ tội, và giá của tội phải trả, hầu cho tội nhân nhận biết hậu quả của tội mình đã làm mà ăn năn, từ bỏ để nhận được sự Tha Thứ và được đảm bảo sự sống đời đời. (Xem IISamuel 12:1-13). Tuy nhiên khi tội nhân cố tình không chịu nhận tội, cứng đầu không ăn năn tội lỗi thì Luật Pháp sẽ lập tức hành động. Cụ thể là các bậc cầm quyền của quốc gia đó sẽ đến, để kết tội và xử lý tội lỗi của tội nhân, đưa ra hình phạt y như Luật đã định của Chúa và quyền họ được trao theo nội dung Bản Hiến Pháp của Quốc gia mà họ đã nhân danh công lý tuyên thề trước đồng bào và linh hồn dân tộc. (Phục 28:15-68, Ôsê 7:12; 8:8; 13:4-8; Sôphôni 1:13 và Ôsê 9:6).

Tuy nhiên, khi các bậc cầm quyền thi hành luật pháp của Chúa không đúng, thiên lệch. Nhất là họ chỉ tập trung tham nhũng, hút máu người dân bằng đủ mọi thủ đoạn, ăn trên ngồi trước, ngu dốt, gian dối, độc ác, độc quyền, độc trịch thượng, chà đạp nhân phẩm , coi mạng sống như “cái móng tay”…chính khi đó họ đang coi trời bằng vung, vào đúng thời điểm ấy cơn thịnh lộ của Thiên Chúa sẽ bùng phát để sử lý họ một cách rốt ráo. Chúng ta đã được cảnh báo qua những gương trong kinh thánh như: Sau-lơ, Samson, Ahap – Giê-sa-bên, Nebucatnesa, Herod Apripa….Các lãnh đạo ngoài xã hội Alexan Đại đế, Hitle, Gadafi v.v….tất cả dòng tộc họ và hệ thống tư tưởng chính trị của họ, đều phải đền tội một cách thê thảm và nhục nhã, đến muôn đời sau lịch sử vẫn lưu truyền cái giá qua đắt mà họ nhẽ ra không phải bị như thế. Vì tôi tin vào Lời của Chúa đã phán hứa, cùng với lịch sử thế giới đã ghi lại một cách hiển nhiên, rõ ràng: “Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.” (TT 1)

Cuối cùng tôi vẫn phó thác váo Chúa, cầu xin Chúa đến cứu dân Ngài, với đức tin THỜI ĐIỂM là của Chúa: “ Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!” (Hê 10:30-31)

 

 

Nhân đây, Tôi kêu gọi, các bậc cầm quyền Việt Nam hãy tự xét lấy mình xem đúng hay sai, và luận cổ suy kim để sáng suốt lựa chọn phương kế lãnh đạo đất nước theo đúng Lẽ Thật – Công Bình – Chính trực mà Thiên Chúa đã chọn Quý vị, và trao cho quý vị thẩm quyền để thi hành Luật pháp trên đất nước Việt Nam thân yêu. Hãy làm ánh sáng cho nhân dân, và hãy làm muối mặn có ích cho xã hội nhân loại. Như thế tôi tin lịch sử sẽ mãi lưu truyền gương tốt, và nhân dân sẽ ca tụng các ông là những vị vua minh quân của Việt Nam hôm nay! Còn tôi rất lo cho Quý vị nếu cứ cố tình làm ngược lại Luật Chúa và chối bỏ Thiên chức Chúa ban cho quý vị thì BÀN TAY thịnh lộ của Chúa sẽ không thương tiếc, Ngài sẽ sa thải mà không miễn trừ bất kỳ người đó là ai, khi tiếng kêu ai oán của kẻ bị trị thấu đến tai Ngài!

Hãy nhớ rằng, chúng ta được sinh ra và sống dưới bầu trời này, tất cả chúng ta đều đã và đang “Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!”

Đề trả lời cho câu hỏi: Đất nước mình sẽ về đâu? Vâng, Chỉ có con đường đúng nhất là: " hãy đến với Lẽ Thật thì lẽ thật sẽ giải phóng anh em!" Lẽ thật đó chính là Chúa Jesus Ki-tô!

Nguyện mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi!

 

Mục sư Nguyễn văn Kiêm

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối