• CÁCH CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH TRONG LÒNG NGƯỜI

  LCV - Nhưng khi nào ta bỏ cái TÔI, rồi xác tín tin theo Lời Chúa phán và chính Ngài đã làm hình mẫu cho sự tái sinh sau đây một cách màu nhiệm:"- Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng."
 • CHUỒNG CHIÊN

  LCV - Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành, kẻ bị cầm được tha, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa cho những kẻ đang lâm cảnh cùng cực, đang đói khát, đang bị cùng đường lạc lối....
 • NHU CẦU TỐI THƯỢNG

  (LCV) - Chúa Jesus lập Hội Thánh và trao phó sứ mạng cho những người được chuộc bằng máu cực thánh của mình, đó là chính anh chị em là người đã cảm nhận rõ mình đã được cứu với mục đích tiếp nối sứ mạng Công bố Phúc âm Tha thứ cho tất cả tội nhận. (Luca 24:45-48)
 • BÀN TAY CHÚA – VÀI LỜI VỚI CÁC BẬC CẦM QUYỀN

  LCV - "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình." (Rô ma 13:1-2)
 • LÒNG THƯƠNG XÓT PHÁ CÁCH

  LCV - Điều khốn cùng nhất của nhân loại là, khi sinh ra đã biết rằng đang cùng nhau trên đường đi tới sự chết! Con đường mà Đavid đã xác nhận rằng không ai được miễn trừ. Tuy nhiên Thiên Chúa đã phá bỏ sự khốn khổ trên con đường này bằng cách, hy sinh chính Con độc sinh của Ngài để cứu nhân loại khỏi sự chết đang chờ sẵn trong thời gian bất định, qua phương tiện duy nhất là: "Báp-tem (làm Phép rửa) nhân danh Chúa Cha, Con và Thánh Linh."
Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối