• Ngày 03/8. ẢNH HƯỞNG

  HLV - Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình”. (Ga-la-ti 5:14) Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. (Rô-ma 13:8) Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. (I Phi-e-rơ 2:12 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)
 • Ngày 2/8. TIỀM NĂNG LỚN TUY ĐƠN CHIẾC

  HLV - Anh thưa: “Người Do Thái đã đồng mưu xin quan giải Phao-lô xuống Hội đồng Công luận vào ngày mai, giả vờ như họ muốn điều tra việc nầy cho kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ âm mưu hại Phao-lô, đã thề với nhau chẳng ăn uống gì cả cho đến khi giết được ông ta; và bây giờ, họ đang sẵn sàng, chỉ đợi quan chấp thuận thôi.” (Công Vụ 23:16, 19-21 – Bản Truyền Thống Hiệu Đính)
 • Ngày 1/8. HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG

  HLV - “Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con đón tiếp Ta; Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau yếu, các con thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các con đến cùng Ta.” Lúc đó những người công chính trả lời: “Thưa Chúa, chúng con thấy Ngài đói và cho ăn, hoặc Ngài khát mà cho uống khi nào?...
 • Ngày 31/7. ỐNG DẪN TÌNH THƯƠNG

  HLV - Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. (Cô-lô-se 3:12-13)
 • Ngày 30/7. TUÔN ĐỔ SỰ THƯƠNG XÓT

  HLV - Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi, Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thoả các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. (Thi Thiên 103:3-5)
Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối