• GÓC KHUẤT NHÂN LOẠI và CƠN THỊNH NỘ CỦA CHÚA

  LCV - " Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình."(IIPherô 2:12)
 • NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TÔN TRỌNG

  LCV - Tất cả những kẻ nhân danh cầm quyền mà có tâm tà, lòng ác chỉ biết sống như những con quỷ hút máu người không biết ngán, thì số phận đời đời của chúng đều phải trả vô cùng đắt giá... Bởi vì họ đều đã "rơi vào bàn tay Chúa", vì là công cụ của Chúa dùng để thi hành luật pháp của Ngài, thì chính luật pháp ấy sẽ đổ "quả báo nhãn tiền" trên đầu họ ngay khi còn sống trên đất.
 • "TÔI THÍCH CON GÁI!" và người trong cuộc!

  LCV - Là người xưng danh mình là Cơ đốc nhân thì phải tuyệt đối phục tùng luật pháp và yêu thương mọi người, để làm gương cho người chưa được Chúa cứu, đó là một trong nếp sống đạo mà Chúa đã dạy rất rõ ràng(xem Roma 13), qua đó người chưa biết Chúa sẽ thấy sự sáng của Chúa phản chiếu qua người đã là con của Chúa, nhờ ánh sáng đó mà người ngoại đạo được Chúa cứu, được nhận vào vương quốc mà người người đang sống nhờ Ân sủng Chúa ban.
 • HÁI LỘC THÁNH LỜI CHÚA ĐẦU XUÂN

  LCV - Ngay từ ban đầu tạo thành trời đất Chúa đã ban Lời quyền phép, Lời Chúa có mọi năng quyền để tạo dựng và biến đổi muôn vật. Chúa Giêsu quả quyết: "Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi!" (Mathew 24:35), các sứ đồ Thánh, các giáo phụ và Giáo Hội luôn nhắc nhở chúng ta phải "luôn luôn tôn kính Lời Chúa như chính thân thể Chúa".
 • NGƯỜI DO THÁI - SỰ THẦN KỲ CỦA MỘT DÂN TỘC NHỎ BÉ

  LCV - "Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!"
Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối