LÒNG THƯƠNG XÓT PHÁ CÁCH

6/9/2016 7:00:42 PM

LÒNG THƯƠNG XÓT PHÁ CÁCH

 

LCV - “Chúa Giêsu nói: Hãy trỗi dậy! Người chết liền … bắt đầu nói … Mọi người đều nói: Một vị tiên tri vĩ đại đã xuất hiện … Lời này (logos) được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê”. (Lua 7:11-17)

 

Phần Phúc Âm cho chúng ta biết rõ các hàng rào bị phá bỏ. Chúa Giêsu chạm tới thi hài, ngược lại mọi luật lệ về trong sạch (Ds 19:11-16). Tuy nhiên ta nhìn vào sâu thẳm nhận ra, Ngài đã xóa sạch giới hạn giữa sự chết và sự sống, bằng cách làm cho chàng trai sống lại và ban lại niềm hy vọng cho ai đã đang tuyệt vọng. Xuất phát từ đây “Lời” vượt qua các thành trì và phủ kín khắp vùng. Ý nghĩa của phép lạ này là phổ quát: "có một Đấng sẽ làm cho người chết sống lại." Việc xóa bỏ mọi hàng rào mở ra một cửa sổ trên mầu nhiệm của Ngài, khi tỏ ra thương xót và minh nhiên ơn cứu rỗi cho Nhân loại, Ngài được nhìn nhận là vị tiên tri vĩ đại, cũng là Chúa tể của sự sống và sự chết!

 

Điểm quan trọng không phải là người chết hoặc cái chết, hoặc việc trở lại cõi sống, nhưng là sự kiện một người mẹ, đã góa bụa, lại vừa mất đứa con một và Chúa Giêsu không chịu để cho bà phải khóc lóc.

 

Việc trở về cõi sống không phải là mục tiêu của Chúa Giêsu nhắm tới. Hành động của Chúa Giêsu đã kết thúc với một minh chứng: “Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ” (15).

 

Chuyện người chết bắt đầu nói cũng không quan trọng, vì mục đích tối trọng là người mẹ đau khổ và lòng thương xót của Ngài: “Chúa chạnh lòng thương xót bà”; “Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ”.

 

Sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại chính là sự hiện diện của Thiên Chúa . Sự hiện diện này không chỉ đưa lại sự an ủi, khích lệ, mà còn đưa lại sự sống, khôi phục sự sống và kiến tạo sự hiệp nhất. Chính những hiệu quả này giúp dân chúng nhận ra rằng Thiên Chúa đã đến viếng thăm họ nơi “vị tiên tri vĩ đại” này. Đấy hẳn cũng phải là điều các môn đệ của Chúa Giêsu ở mọi thời phải chứng tỏ.... (PXL)

 

********

Điều khốn cùng nhất của nhân loại là, khi sinh ra đã biết rằng đang cùng nhau trên đường đi tới sự chết! Con đường mà Đavid đã xác nhận rằng không ai được miễn trừ. Tuy nhiên Thiên Chúa đã phá bỏ sự khốn khổ trên con đường này bằng cách, hy sinh chính Con độc sinh của Ngài để cứu nhân loại khỏi sự chết đang chờ sẵn trong thời gian bất định, qua phương tiện duy nhất là: "Báp-tem (làm Phép rửa) nhân danh Chúa Cha, Con và Thánh Linh." Chúa Giêsu phán: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:1-17; Mác 16:16; Mathew 28:18-20, Roma 6...)

 

Lời hứa của Chúa vẫn muôn đời không thay đổi, vẫn hiện diện đầy năng quyền để gọi nhân loại đến nhận ơn cứu rỗi, như đã Hứa với thiếu phụ Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết. Còn ai sống và tin ta sẽ không chết nữa. Ma-thê, con tin như vậy không?” Ma-thê thưa, “Lạy Chúa, con tin. Con tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (Giăng 11:25-26)

 

Còn bạn, sau khi đọc và nghe Lời Chúa phán hứa như vậy, ban có tin và nắm chặt Lời hứa như Ma-thê không, là tùy vào lòng bạn, nhưng Ân điển của Chúa vẫn rang tay chờ đón bạn đến cuối cùng!

 

 

                                                                                                                              Mục sư Nguyễn Văn Kiêm

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> Trang cuối