SỐNG VÀ LÀM

3/7/2011 10:27:17 AM
Truyện vui kể rằng: Một nông dân nghèo được vào thiên đàng, ông nhìn thấy người ta mang những vật rất kỳ lạ vào trong nhà bếp. Ông thắc mắc và lên tiếng hỏi:

- Cái gì thế? Có phải để nấu súp không ?

- Không phải.  Đó là những cái tai của con người. Khi sống ở trần gian, tai giúp họ nghe những điều tốt lành, nhưng họ không làm điều tốt lành đó.  Khi chết, chỉ có tai của họ được vào thiên đàng thôi, những phần khác của cơ thể thì không được vào.

Một lát sau, người nông dân lại nhìn thấy người ta mang vào nhà bếp những vật kỳ lạ khác. Ông cũng lên tiếng hỏi:

- Cái gì thế? Có phải để nấu súp không?

- Không phải. Đó là những cái lưỡi của con người. Khi sống trên đời, lưỡi khuyên bảo người khác làm điều tốt và sống tốt, nhưng chính họ lại không sống; không làm những điều tốt lành đó. Khi chết, chỉ có lưỡi của họ được vào thiên đàng thôi, những phần khác của cơ thể thì không được vào.

***

cn_9a

 Bạn thân mến! Câu chuyện vui trên đây nhắc nhở ta về việc “sống và làm”.  Đó cũng là lời khuyên dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” ( Mt.7:21)

Thi hành ý muốn của Chúa… Thực thi thánh ý Chúa… Sống và làm theo Lời Chúa dạy … Phải chăng đó là cốt lõi đời sống của người Kitô. Vì: "Ai nghe những lời Thầy nói mà đe m ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ.”(Mt.7:25-25).  Người khôn xây nhà trên đá,  không phải là không bị mưa tuôn; sóng vỗ, nhưng ngôi nhà đó dù có bị bao nhiêu mưa tuôn sóng vỗ đi nữa thì nó vẫn đứng vững.

“Tìm ý Chúa trên hết mọi sự, luôn gắn bó kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện, cân nhắc để tìm thánh ý Chúa, một khi tìm được ý Chúa rồi thì mau mắn thực hành”. Phải chăng đó là căn tính của người Kitô ?

“Từ bỏ ý riêng của mình để luôn làm theo ý Chúa. Không tìm kiếm những thành công lẫy lừng, nhưng làm những công việc nhỏ bé âm thầm, sống hiền lành khiêm nhường”. Phải chăng đó cũng là căn tính của người Kitô trong thế giới hôm nay?

Chỉ những người Kitô chân chính mới xây dựng được cuộc đời trên nền tảng vững chắc. Chỉ những môn đệ chân chính, sống khiêm nhường âm thầm, mới xây dựng được đời sống thiêng liêng trên nền đá tảng vững chắc. Những thành công tô vẽ  bề ngoài như những ngôi nhà xây trên cát, khi gặp khó khăn thử thách sẽ đổ vỡ tan tành. Những hy sinh âm thầm như những ngôi nhà xây trên đá. Càng qua gian khổ thử thách, càng bền vững và phát triển mạnh mẽ.

***

Lạy Chúa! Trong cuộc sống hôm nay, có một khoảng cách rất lớn giữa “biết” và ”làm”,  giữa “nói” và “sống”.  Đôi khi con không sống thực với lòng mình khi lên tiếng nói với bạn bè xung quanh con: “ - Các bạn hãy nói cho tôi nghe về Thiên Chúa! - Hãy chỉ cho tôi biết quyển sách nào tốt nhất để dạy về cầu nguyện”.  Nhưng thực ra, con đã biết tất cả những điều tốt nhất, biết tất cả những gì cần phải biết, nhưng rất nhiều lần con đã dừng lại ở chỗ biết, mà không mang cái biết ra thực hành, không sống những điều con đã biết…

Chúa ơi! Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, biết “Sống và Làm” theo lời Ngài mời gọi. Amen.

 

Tổng hợp từ R. Veritas

(BĐ: Đnl.11:18,26-28 – BĐ2: Rm.3:21-25a,28 – PÂ:Mt.7:21-27)

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 7 >> Trang cuối