• Tiểu sử Jonh Calvin

    Calvin chào đời với tên Jean Chauvin (hay Cauvin, tiếng Latin Calvinus), tại Noyon, Picardie, Pháp, con của Gérard Cauvin và Jeanne Lefranc. Từ khi còn trẻ tuổi, Calvin đã là một sinh viên xuất sắc, và là người mộ đạo.
  • Giáo hội Trưởng Lão

    HLV - Thuật ngữ Trưởng Lão đến từ Hi văn presbyteros (πρεσβύτερος), nghĩa là “bậc trưởng thượng”, ngụ ý những người được tôn trọng trong cộng đồng và thường không tính đến tuổi tác. Thể chế Trưởng Lão phổ biến trong cộng đồng Kháng Cách, phỏng theo mô hình của cuộc cải cách tại Thuỵ Sĩ.
  • QUAN ĐIỂM JONH CALVIN

    HLV - Thần học Calvin là hệ thống thần học và phương pháp ứng dụng đức tin vào nếp sống Cơ Đốc, đặt trọng tâm vào quyền tể trị của Thiên Chúa.Được gọi theo tên của nhà cải cách John Calvin, mô hình Cơ Đốc giáo Kháng Cách này đôi khi được gọi là “truyền thống Cải cách” (Reformed), “đức tin Cải cách”, hoặc “thần học Cải cách”.