• BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (16) KẾT LUẬN

  HLV - Chúng tôi nói đến những tín lý này là theo sắc lịnh của Đức Vua, để trình bày Bản Tuyên ngôn của chúng tôi cho mọi người có một cái nhìn sơ lược về giáo lý của các giáo sư chúng tôi. Nếu bất cứ ai mong ước theo Bản Tuyên ngôn này, chúng tôi sẵn sàng, nếu Đức Chúa Trời vui lòng, chúng tôi sẽ nói thêm thông tin hoàn toàn dựa trên Kinh thánh.
 • BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (15) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

  HLV - ĐIỀU XXVIII: Uy Quyền Của Giáo Hội Có sự gây tranh cãi lớn về uy quyền của các giám mục, một số đã thực sự bối rối giữa uy quyền của giáo hội và chính quyền. Sự rối loạn này đã bùng nổ ra một sự tranh chiến khá lớn. Trong khi tất cả các giáo hoàng đề cao về uy quyền của Chìa khóa nước trời, để thi hành những lễ nghi mới và họ chất lên lương tâm với những kỷ luật và sự dứt phép thông công của giáo hội.
 • BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (14) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

  HLV - ĐIỀU XXVII: Sự Tuyên Thệ Tu Hành Để dễ hiểu những gì chúng tôi dạy về sự tuyên thệ tu hành, hãy suy xét đến thực trạng của các tu viện và biết bao nhiêu điều được thực hiện mỗi ngày trái với luật kinh điển. Trong thời kỳ của Augustine, họ được kết nạp tự do.
 • BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (13) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

  HLV - ĐIỀU XXV: Sự Xưng Tội Sự xưng tội trong Hội thánh không thể bỏ qua giữa vòng chúng tôi. Thân Chúa thường không được ban cho những con người không chịu xét mình (I Cô-rinh-tô 11:27-28) và họ không nhận được sự tha thứ. Dân chúng được dạy một cách kỹ lưỡng về đức tin để được tha thứ.
 • BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (12) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

  HLV - ĐIỀU XXIV: Lễ Mi-sa Hội thánh chúng tôi bị lên án là hủy bỏ lễ Mi-sa. Nhưng lễ Mi-sa đã được cử hành giữa vòng chúng tôi và được thực hiện với sự kính trọng cao nhất. Hầu hết các nghi lễ thông thường đều được giữ gìn, ngoại trừ những bài hát trong tiếng La-tinh được dịch ra những bản thánh ca trong tiếng Đức khắp nơi.
 • BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (11) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

  HLV - ĐIỀU XXIII: Việc Hôn Nhân Của Các Linh Mục Người ta thường phàn nàn về các linh mục không thánh sạch. Platina cho rằng vì lẽ đó mà Giáo hoàng Pius buộc phải nói rằng cho dù có những lý do tại sao các linh mục không được kết hôn, thì còn có những lý do quan trọng hơn nữa đó là tại sao họ cần phải kết hôn. Từ khi các linh mục của chúng ta muốn tránh đi những sự dèm pha công khai này, họ đã cưới vợ và dạy rằng họ bước vào hôn nhân là điều hợp pháp.