Xem theo ngày Xem

Thứ Hai ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kinh Thánh: “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát.” (Rô-ma 1: 22-23)


Đi Tìm Chúa Chân Thật

 

 

Lý luận của loài người không thể nhận dạng chính xác được Đức Chúa Trời. Lý luận biết rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng nó lại không thể tìm ra đâu là Chúa thật sự. Điều này chính xác đã xảy ra với các nhà lãnh đạo Do Thái khi Đấng Christ còn sống ở thế gian. Giăng Báp-tít đã thẳng thắn nói với họ Đấng Christ đã hiện diện rồi. Mặc dù họ biết Chúa Giê-xu Christ đang sống giữa mình và bước đi trong vòng dân sự, nhưng họ lại không thể nói ra Ngài là người nào trong số đó. Hầu như không ai trong bọn họ có thể tin được rằng Chúa Giê-xu người Na-xa-rét lại là Đấng Christ.

 

Nói một cách hình ảnh, lý luận dường như đang chơi trò “Bịt mắt bắt dê” với Đức Chúa Trời. Lý luận luôn tạo ra những lỗi ngớ ngẩn rồi làm mất dấu chúng. Lý luận gọi ai đó là chúa trong khi người đó thực sự không phải, bởi vì lý luận không có khả năng nhận dạng Đức Chúa Trời thật. Nếu lý luận nhận thức được sự hiện hữu của Chúa, thì nó đã không tốn công xác định Ngài như vậy. Và nếu lý luận biết chính xác Chúa là ai, thì nó đã không nhận định một cách sai lầm như vậy. Lý luận chỉ buột miệng gọi ai đó là Chúa và trao vinh hiển thiêng liêng cho chính quan niệm về chúa của riêng nó mà thôi. Khi làm như vậy, lý luận đã bỏ qua Chúa chân thật và thay vào đó đi tìm ma quỷ – hoặc là ý tưởng của riêng mình, là điều ma quỷ đang điều khiển.

 

Có một sự khác biệt lớn giữa việc “biết có một Chúa hiện hữu” và “biết Chúa là ai”. Mọi công trình sáng tạo dạy cho chúng ta biết có một Đức Chúa Trời. Điều này đã được ghi khắc trong lòng tất cả chúng ta. Nhưng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể dạy cho chúng ta biết Chúa là ai.

 

(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)